Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir priežiūra

Rambyno regioninio parko teritorijoje yra trys BAST Natura 2000 teritorijos. Tai Šereiklaukio miškas, Ragainės vingis, Nemuno upė Rambyno regioniniame parke. Čia saugomos 8 tipų miškų, 4 tipų pievų ir 1 tipo pelkių buveinės, o taip pat šneiderio kirmvabalis, baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, salatis, upinė nėgė, ūdra.

Parko direkcija Šereiklaukio miške prižiūri dvi miško pievas (apie 20 ha), kuriose kasmet organizuojami priežiūros (šienavimo) darbai, siekiant išnaikinti gausiai išplitusį svetimžemį augalą, gausialapį lubiną  (Lupinuspolyphyllus). Visi tvarkymo darbai organizuojami direkcijos ir jos partnerių turima įranga bei ištekliais. 

Kita dalis buveinių apsaugai svarbių teritorijų yra Ragainės vingyje. Daugumos šių teritorijų priežiūrą (apie 260 ha) atlieka vietos ūkininkai, kurie sausą arba žalią masę pašalina vieną arba du kartus šienaudami vingio pievas.

 

                                       Šereiklaukio miško pievos po nušienavimo

  

                                    Prižiūrimi tvarkymo plotai Ragainės vingyje

  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21