Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

 

Rambyno regioniniame parke tvarkomų ir prižiūrimų teritorijų ir objektų skaičius kiekvienais metais kinta. Tai lemia skiriamų Valstybės biudžeto, savivaldybės, aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP), parko teritorijoje įgyvendinamų europinių projektų lėšų kiekis ir, žinoma, pats poreikis teritorijas tvarkyti ar prižiūrėti.

Dalis parko plotų (apie 20 ha) prižiūrimos talkos būdu. Nemažai prisideda Pagėgių savivaldybė ir seniūnijos, kurios parke prižiūri apie 12 ha. Direkcija, planuojant šiuos darbus, atlieka koordinatoriaus vaidmenį. Stačių šlaitų ir priėjimų priežiūrai perkama paslaugą. Tokių sudėtingų teritorijų, kuriuose priežiūra įmanoma tik rankiniu būdu (perkant žolės ir krūmų pjovimo trimeriu paslaugą), parke yra apie 3,34 ha. Direkcijos turima technika, traktoriumi, trimeriais ir kt., viso prižiūrima apie 34 ha. Likusį plotą (apie 81 ha) direkcija prižiūri pagal poreikį (t.y. po 20 metrų abipus takų renkamos žmonių paliktos šiukšlės, šalinami užvirtę medžiai, remontuojama infrastruktūra ir kt.). Parko direkcija organizuoja ir vykdo priežiūrą bei tvarkymą  vertingiausiose, lankymui pritaikytose parko vietose: prie gamtos ir kultūros paveldo objektų, jų apžvalgos vietose, įrengtuose takuose, rekreacijai skirtose vietose, vandens telkinių pakrantėse

Rambyno regioninio parko teritorijoje yra trys BAST Natura 2000 teritorijos. Tai Šereiklaukio miškas, Ragainės vingis, Nemuno upė Rambyno regioniniame parke. Čia saugomos 8 tipų miškų, 4 tipų pievų ir 1 tipo pelkių buveinės, o taip pat šneiderio kirmvabalis, baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, salatis, upinė nėgė, ūdra.

Parko direkcija Šereiklaukio miške prižiūri dvi miško pievas (apie 20 ha), kuriose kasmet organizuojami priežiūros (šienavimo) darbai, siekiant išnaikinti gausiai išplitusį svetimžemį augalą, gausialapį lubiną  (Lupinuspolyphyllus). Visi tvarkymo darbai organizuojami direkcijos ir jos partnerių turima įranga bei ištekliais. 

Kita dalis buveinių apsaugai svarbių teritorijų yra Ragainės vingyje. Daugumos šių teritorijų priežiūrą (apie 260 ha) atlieka vietos ūkininkai, kurie sausą arba žalią masę pašalina vieną arba du kartus šienaudami vingio pievas.

 

                                       Šereiklaukio miško pievos po nušienavimo

  

                                    Prižiūrimi tvarkymo plotai Ragainės vingyje

  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21