Švietimas (Neformalusis vaikų švietimas)

Rambyno regioninio parko nuostatuose, kaip viena iš veiklos sričių ir funkcijų yra numatoma vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą. Organizuojame teminius edukacinius užsiėmimus, žygius pažintiniais takais, mūsų pasiūlytu ar Jūsų pačių norimu maršrutu (paslaugų kainos). 

 

NVŠ programa 

Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ)

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka.

„Mokslinčiai Rambyne“

Programos tikslas: sudaryti galimybę mokiniams įgyti žinių apie Rambyno apylinkių gamtą, istoriją, tradicijas ir kraštovaizdį.  Siekti, kad mokiniai įgytų gebėjimų  pažinti pasaulį ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Mokinius ruošti kaip visaverčius piliečius, gebančius kūrybiškai spręsti iškilusius sunkumus, sveikai gyventi ir spręsti darnaus vystymo problemas. Sudaryti mokiniams galimybę įgyti gamtamokslinės kompetencijos pagrindus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-11