Lankytojų stebėsena

 

Rambyno regioniniame parke lankytojų monitoringas vykdomas vadovaujantis Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų monitoringo programa (Patvirtinta: VSTT prie AM direktoriaus 2012 metų gegužės mėn. 8 d. įsakymu Nr. V-114).

 

Lankytojų monitoringo tikslas: įvertinti lankytojų apkrovas, struktūrą bei teritorinį pasiskirstymą kiekvienoje ST, pirmiausia nacionaliniame, regioniniame parke, numatant jo vykdymo priemones (metodiką) bei duomenų analizės ir panaudojimo gaires.

 

Sukaupta informacija naudojama turizmo plėtrai, esamų vertybių ir išteklių išsaugojimui, tvarkymui ir naudojimui, naujų potencialių turizmo objektų pritaikymui lankymui ir kt. Informacija apie lankytojus svarbi žemės valdytojams bei reikalinga bendradarbiavimui tyrimų srityje, marketingui ir komunikacijai, regiono ekonomikos ir socialinės veiklos vertinimui.