Bendradarbiavimas su verslininkais

  1.  Bendradarbiavimas su AB „Vilkyškių pieninė“

 Bendradarbiavimo sritys: projektinė veikla; parama spaudos projektams; senųjų krašto pastatų išsaugojimas; fotoparodų organizavimas; Mažosios Lietuvos paveldo propagavimas.

(2009-2010 m.įgyvendintas pagal Europos Ekonominės erdvės  ir Norvegijos finansinės paramos mechanizmą bei Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamas projektas „Tvari plėtra Pagėgių krašte, kuriant partnerystę tarp nevyriausybinio, valstybinio ir verslo sektorių bei stiprinant nevyriausybines organizacijas“, kuriame Rambyno RPD ir AB „Vilkyškių pieninė buvo partneriai)

Nuotraukos: 1,

 2.     Bendradarbiavimas su UAB „Senasis Rambynas“

 Bendradarbiavimo sritys: senųjų krašto pastatų išsaugojimas; Mažosios Lietuvos paveldo sklaida; paslaugų parko lankytojams teikimas

Nuotraukos:1,

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-19