Seimo priimti Įstatymai

  1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/asr
  2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr
  3. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/asr
  4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/asr
  5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/asr
  6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr
  7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
  8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr
  9. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-15