Ministrų priimti įsakymai

  1. Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.181457/asr
  2. Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D0F2D3FC9D0/asr
  3. Dėl Vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430232
  4. Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B0DA7AD8161/asr
  5. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS antikorupcinio elgesio TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-06