LRV nutarimai

  1. Dėl Rambyno regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f88a5f3191ca11e98a8298567570d639?jfwid=120wztkzvn
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-15