Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/asr
 2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr
 3. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/asr
 4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/asr
 5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/asr
 6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr
 7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
 8. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr
 9. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz
 1. Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.181457/asr
 2. Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D0F2D3FC9D0/asr
 3. Dėl Vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430232
 4. Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B0DA7AD8161/asr
 5. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS antikorupcinio elgesio TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-15