Įsakymas dėl produkto ženklo nuostatų ir reglamento tvirtinimo (nauja redakcija)