Rambyno RP išskirtinė visuotinė vertė (IVV)

BENDRA INFORMACIJA APIE RAMBYNO REGIONINĮ PARKĄ RAMBYNO REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLO TURĖTOJAMS

 

Ten, kur Nemunas prasiveržęs pro Vilkyškių kalvagūbrio aukštumas išlenkia pjautuvo pavidalo vingį, gamta ir istorija sukūrė vertybių kompleksą su skalvių genties šventove, lietuvių tautinio atgimimo ir knygnešystės epochų simboliu – Rambyno kalnu, nuo kurio atsiveria didingi vaizdai į Ragainę, Tilžę ir Nemuno deltos pradžią.

 

Rambyno regioninis parkas -  tai Nemuno vingio juosiama, mišku apaugusi Vilkyškių kalvagūbrio ketera, padengta įvairaus aukščio ir formos žemyninėmis kopomis, su slėnyje plytinčiomis užliejamomis pievomis, papuoštomis senvaginių ežerėlių intarpais ir žyminčiomis Nemuno deltos pradžią. Šį kraštovaizdį suformavo paskutinis ledynmetis, kai ledo riba buvo ties Rambynu.

Unikalus gamtos darinys čia  – Vilkyškių kalvagūbris su Nemuno pralauža, vadinama Ragainės vingiu.

 

Prie Merguvos ežero yra vienintelė Lietuvoje vaistinės raitinytės augimvietė. Vilkyškių miške auga gamtos paminklu paskelbta „Raganų šluota“-17 kamienų eglė, visai netoliese  prie kelio link Šereiklaukio   akį patraukia 39  Vilkyškių ąžuolų alėja. Bitėnų kaimo centre, pušyse, įsikūrusi baltųjų gandrų kolonija. Parko teritorijoje sutinkami 8 rūšių šikšnosparniai, 5 jų rūšys įtrauktos į Raudonąją knygą. Šereiklaukio miške aptikta gausi Didžiosios miegapelės populiacija. Rambyno regioniniame parke rastos 4 pievų ir 8 miškų europinės svarbos buveinės.

Vienos iš baltų genčių –skalvių - gyvenimą ir kovas su kryžiuočiais mena virtinė parke esančių piliakalnių (Opstainių, Opstainių (Vilkyškių), Šereiklaukio), ir senovės gyvenviečių (Milžinkapis, Sidabrakalnis ir kt.) bei baltų šventovių šventovė – Rambyno  kalnas. Vėlesnių amžių krašto klestėjimą primena  Vilkyškių, Šereiklaukio, Pempynės buvusių dvarų sodybos, išlikusios senųjų krašto gyventojų kapinės,  Vilkyškių urbanistinis draustinis su mokyklos ir klebonijos bei evangelikų liuteronų bažnyčios pastatais. Martyno Jankaus sodyba iki šiol vadinama Knygnešių Meka Miške prie pat Rambyno kalno prigludę Bitėnų-Užbičių kapinaitės, vadinamos Mažosios Lietuvos panteonu. Tai Vydūno, M. Jankaus, V. Didžio, V.K. Banaičio, A. Žvinakio, E. Grigolaitytės amžinojo poilsio vieta.

Po antrojo pasaulinio karo Mažoji Lietuva neteko savo gyventojų, tad gyvenimo būdas, tradicijos ir papročiai nutrūko. Rambyno regioniniame parke pagal Mažosios Lietuvos tradicijas švenčiamos Užgavėnės (Šiupinys). Bitėnai - lietuviškos literatūros spausdinimo ir slapto gabenimo į Lietuvą punktas, todėl Rambyne minima Knygnešio diena. Ant Rambyno kalno (19 a. pabaigoje) įvyko pirmoji lietuviškų dainų šventė, čia suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis. Šiandien organizuojama Joninių švente bandoma atgaivinti prieškario šventės tradicija.

 

Pasigrožėti puikiais  parko vaizdais kviečia Rambyno kraštovaizdžio  ir Vilkyškių geomorfologiniame draustiniuose įrengtos  apžvalgos vietos. Mėgautis ramybe ir išskirtiniu natūralios gamtos grožiu kviečia Rambyno ir Šereiklaukio miškuose įrengti pažintiniai pėsčiųjų takai.

Lankytojas, kuris naudojasi saugomoje teritorijoje teikiamomis paslaugomis, yra palankus ekonominis veiksnys, tačiau yra labai svarbu, kad čia būtų teikiamos išskirtinės paslaugos, suteikiančios lankytojui galimybę atitrūkti nuo kasdienybės, šurmulio, turinčios regiono kultūrinį išskirtinumą, todėl yra būtina pasiūlyti ne tik aplankyti Rambyno regioninio parko (toliau - RRP) vertybes, bet ir atkreipti dėmesį, kad lankytojų poveikis nebūtų kenksmingas biologinei įvairovei, kultūros paveldui, kad nekeltų nepatogumų vietos gyventojams, nebūtų pažeista jų privati erdvė ir teisė į ramų gyvenimą.

Norint tai pasiekti, reikia labai nedaug – pagarbos ir atsakomybės saugomoms vertybėms, žmogui, lankytojui, tačiau kol tai yra siekiamybė – saugomų teritorijų produkto ženklas yra tarpinis etapas, padėsiantis lankytojui, vartotojui atrasti vertybes, paslaugų teikėjui užsitarnauti klientų pasitikėjimą, o visiems kartu – ateities kartoms išsaugoti vertingiausius Rambyno regioninio parko kraštovaizdžius, turtingus gamtinėmis ir kultūros paveldo vertybėmis.

Rambyno RP produkto ženklą suteiks nepriklausoma nuo paslaugų tiekėjų Rambyno regioninio parko direktoriaus įsakymu sudaryta ženklo suteikimo Komisija (toliau - Komisija), kuri vertins paslaugų tiekėjus ir produktus, atsižvelgiant į kriterijus, parengtus remiantis šiais vertybiniais principais:

 

- paslaugos yra teikiamos, neprieštaraujant Rambyno RP tikslams;

- autentiškumas, išskirtinumas;

- atsižvelgimas į Mažosios Lietuvos regiono kultūros paveldą, tradicijas;

- paslaugos teikiamos, nepakenkiant gyvajai gamtai ir biologinės įvairovės vertybėms, jos yra palankios žmogaus sveikatai;

- išlaikytas asmeninis dėmesys kiekvienam paslaugos naudotojui;

- pasiūlyta veikla gamtoje sveikatos, pažinimo, poilsio tikslais;

- pritaikyta šeimoms su vaikais (tiek kainos, tiek aplinkos prasme);

- prisideda prie vietos bendruomenės raidos ir jos veiklos palaikymo.

 

Ženklo naudotojui suteikiama teisė naudoti ženklą rinkodaros tikslais ir jį naudoti išorinėje reklamoje. Ženklo naudojimo teisėtumą užtikrina Rambyno regioninio parko direkcijos (toliau –RRP direkcija) išduotas pažymėjimas, kuriame nurodoma, kokioms paslaugoms yra suteiktas ženklas ir galiojimo terminas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-13