Produkto ženklas

Saugomos teritorijos produkto ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, siekia savo veiklą vykdyti kuo gamtai palankesniu būdu. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Rambyno regioninio parko produkto ženklas bus suteikiamas Rambyno regioniniame parke pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos ir aplinkos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams. Sprendimus dėl ženklo suteikimo priiminės Rambyno regioninio parko direktoriaus patvirtinta Rambyno regioninio parko produkto ženklo suteikimo komisija. Paraiškos bus priimamos kartą metuose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojams bus suteikiama galimybė:

  • viešinti savo produkciją ar paslaugas Rambyno regioninio parko direkcijos komunikacijos kanaluose (el. svetainėje, lankytojų centre, socialiniuose tinkluose) ir renginiuose;
  • viešinti savo produkciją ar paslaugas naujai kuriamoje svetainėje, kurioje bus pristatomi visų saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojai, jų prekės ir paslaugos;
  • viešinti savo produkciją ar paslaugas (jei veikla vykdoma greta Natura2000 teritorijos) tarptautinėje svetainėje, kurioje pristatomi produktai ir paslaugos iš visos Europos https://www.natura2000branding.eu;
  • dalyvauti specialiai jiems organizuojamuose seminaruose;
  • pretenduoti į saugomų teritorijų produkto ženklo turėtojų sėkmės istorijas, kurioms bus užtikrinamas didesnis viešinimas (straipsniai spaudoje, specialūs video filmukai, dalyvavimas mugėse ir pan.);
  • prisijungti prie bendraminčių tinklo specialiame Facebook puslapyje: ir ten dalintis patirtimi, diskutuoti aktualiais klausimais, ieškoti partnerių bendradarbiavimui;
  • dalyvauti, savo produkciją ar paslaugas pristatyti renginiuose ir mugėse, kuriose dalyvaus Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, nevyriausybinė aplinkosaugos organizacija Baltijos aplinkos forumas;
  • savo produkciją ar paslaugas pristatyti rengiant teminius pasiūlymus apie visus saugomų teritorijų ženklo turėtojus (pvz., apie specialius Kalėdinius siūlymus);
  • dalyvauti diskusijose ir susitikimuose dėl saugomų teritorijų produkto ženklo tobulinimo.