Tvarkybos darbai Rambyno kraštovaizdžio draustinyje

Data

2020 12 22

Įvertinimas
1
Rambyno kalno laiptai (aut. S. Dragūnas) b.JPG

Tvarkybos darbai Rambyno kraštovaizdžio draustinyje.

1960-2020

 

Netrukus prasidės tvarkybos darbai Rambyno regioninio parko   Rambyno kraštovaizdžio draustinyje.

Darbai finansuojami iš projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“. Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Šis  Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

Darbai bus vykdomi pagal techninį  projektą „Rambyno kraštovaizdžio komplekso tvarkymas ir pritaikymas lankymui“.

Tvarkybos darbus vykdys UAB „Apastata“ iš Tauragės, juos numatoma pabaigti iki 2021 rudens.

Projekto metu bus atnaujinta pagrindinė Rambyno kalno apžvalgos vieta ir laiptai, svarbiausiose Rambyno kraštovaizdžio draustinio vietose įrengti mažosios architektūros ir informaciniai elementai: informaciniai stendai, atokvėpio vietos, riboženkliai, nuorodos, laipteliai, lieptelis, aptvėrimo sienelės ir kt.

Tai bus tiesiogine prasme dovana Rambyno kraštovaizdžio draustiniui jo 60 metų proga!