Pranešimas dėl Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašo parengimo

Data

2022 02 28

Įvertinimas
0
1067_df51a4e2013c6e0578ca5214264d54bd.png

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“ pranešame, kad yra parengtas Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas.

 

Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų – Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijų – teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijai po to, kai šios po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos.

 

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija.

 

Su reorganizuojamų biudžetinių įstaigų – Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijų – reorganizavimo sąlygų aprašu ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos – nuostatų projektu, taip pat kiekvienos iš reorganizuojamų biudžetinių įstaigų praėjusių trijų metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais galima susipažinti jų interneto svetainėse.

Rambyno regioninio parko direkcijos praėjusių trijų metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai skelbiami: https://rambynoparkas.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai-1 ir https://rambynoparkas.lrv.lt/lt/administracine-informacija/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai *2021 metų finansinių ataskaitos rinkinys bus paskelbtas 2022-03-15

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 143 „Dėl sutikimo reorganizuoti regioninių parkų ir rezervatų direkcijas“

Nemuno deltos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno regioninių parkų ir Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijų reorganizavimo sąlygų aprašas

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos nuostatų projektas