Statybos „Natura 2000“ teritorijose

„Natura 2000“ – tai Europos bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių (BAST) ir paukščių (PAST) apsaugai svarbių teritorijų. Jos skirtos išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.  Atliekant detaliojo planavimo procedūras, projektuojant naujo statinio statybą ar rekonstrukciją „Natura 2000“ teritorijoje ar šalia jos, Jūs turite:kreiptis į Rambyno regioninio parko direkciją dėl poveikio aplinkai reikšmingumo nustatymo ir pateikti asmens ir žemės nuosavybę liudijančius dokumentus bei informaciją apie planuojamą statinį.

Svarbu!

Visos planavimo ir statinių projektavimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūros yra atliekamos, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 61-2214).

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-30