Reikalavimai naujų pastatų statybai ir senų pastatų rekonstrukcijai

Specialiuosius Rambyno regioninio parko teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos reikalavimus, apsaugos, tvarkymo ir naudojimo ypatumus nustato: Saugomų teritorijų įstatymas, Rambyno regioninio parko tvarkymo planas, Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, Rambyno regioninio parko apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai. Rekomenduojame rengiant statinių projektus vadovautis Valstybės saugomų teritorijų tarnybos išleista knyga: „Kaimo statyba. Mažoji Lietuva“ Šį leidinį galima parsisiųsti adresu:

https://drive.google.com/file/d/0B-KIqmc5tVevelRrNlVkZWVGZ3M/view

Svarbu!

 • Viename žemės sklype leidžiama formuoti vieną sodybą (vieną gyvenamąjį namą su priklausiniais). Tradicinė sodyba susideda iš šių pastatų: gyvenamojo namo, lauko virtuvės, lauko rūsio, tvarto, daržinės (gali būti sujungta su tvartu), klėties, svirno, klojimo, pirties, malkinės. Projektuojant, rekonstruojant ar statant naują sodybą, nėra privaloma statyti visus nurodytus priklausinius. Be to, joje gali būti ir kiti sodybos pastatai (garažai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai), architektūriniais sprendimais priderinti prie tradicinių pastatų.
 • Draudžiama statyti sublokuotus gyvenamuosius namus.
 • Gyvenamuoju namu užstatomas žemės plotas negali viršyti 200 m2. Tradicinis gyvenamasis namas – stačiakampio plano, pločio ir ilgio santykis 1:1,5–3,2. Didžiausias gyvenamojo namo aukštis – 9,5 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Stogai: dvišlaičiai, keturšlaičiai čiukuriniai, laužyti čiukuriniai, 30o–45nuolydžio.
 • Tradiciniai pagalbinio ūkio pastatai – vienaukščiai. Aukštis – iki 10 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Pastatų planas – ištęstas stačiakampis planas
 • Pastatų stogai dengiami tradicinėmis dangomis: lentelėmis (malksnomis), skiedromis, nendrėmis, šiaudais, molio čerpėmis, kita vizualiai panašia danga arba smulkiai skaidyta bitumine danga, (bituminėmis čerpėmis), beasbestiniu šiferiu, neblizgia skarda. Lauko rūsiai gali būti apželdinami žole.
 • Tradicinės sodybos pastatų statybos ir apdailos medžiagos: mediena, akmuo, molis, mūras, tinkas. Leidžiama naudoti vizualiai panašias medžiagas, išskyrus Šereitlaukio architektūrinį draustinį.
 • Sodybų gyvenamųjų namų langų rėmai suskaidomi (vizualiai) į keturias, šešias dalis ir daugiau dalių.
 • Ūkininko sodybos pagalbinio ūkio pastatai, kurie dėl savo specifikos ir techninių reikalavimų negali būti statomi išlaikant tradicinės Etnografinio regiono architektūros savitumus, projektuojami taip, kad nepažeistų sodybos vientisumo.

Sodybų pastatai statomi, rekonstruojami ar remontuojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas:

 • Sodybos pastatų stogų spalva: pilka, raudona (molio čerpių). Visų rekonstruojamų ar naujai statomų sodybos pastatų stogus rekomenduojama dengti vienodos spalvos ir tekstūros statybos produktais.
 • Pastatų sienų spalvos: tamsiai ruda, pilka, rusvai gelsva. Langų rėmai, jų staktos dažomos balta, ruda, o durys – ruda, juoda ar tamsiai mėlyna spalva. Rekomenduojama pastatus apkalti medinėmis lentomis ar medinėmis dailylentėmis.
 • Tradiciškai būdingas sodybos pastatų dekoravimas: gyvenamieji namai dekoruojami angų apvadais, pastogės – frizu bei karnizu, stogo šlaito puošmenomis (dekoratyvinėmis angomis, langeliais), drožinėtomis medinėmis vėjalentėmis, stogo žirgeliais, dekoruotomis durimis. Gali būti įrengti nesudėtingo piešinio langų apvadai ir langinės.
 • Kultūriniuose ir kraštovaizdžio draustiniuose esančiuose sodybų gyvenamuosiuose ir ūkiniuose pastatuose draudžiama projektuoti ir įrengti vitrininius langus. Nerekomenduojama pastatų fasaduose naudoti plastikines dailylentes

 

Vadovautis: LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.181457/asr

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-30