DU

RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 

2019 metai

 

2020 metai

 

Direktorė

 

1

3218

3389

Vyriausiasis

specialistas

 

4

1067

1182

VYResnysis

SPECIALISTAS

 

1

912

955

Darbininkas

(pagal darbo sutartį)

 

0,5

284

379

DARBININKĖ

 (pagal darbo sutartį)

 

0,5

267

325

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-17