Darbo užmokestis

RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2021 metai

IV-AS KETV.

2022 metai

I-AS KETV.

2022 metai

II-AS KETV.

2022 METAI

Iii-AS KETV.

 

Direktorė

 

1

3255

3492

 

 

Vyriausiasis

specialistas

 

4

1648

1639

 

 

VYResnysis

SPECIALISTAS

 

 

1009

 

 

 

Darbininkas

(pagal darbo sutartį)

 

0,5

653

622

 

 

DARBININKĖ

 (pagal darbo sutartį)

 

0,5

388

334

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26