Darbo užmokestis

RAMBYNO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

 

2020 metai

2021 metai

I-AS KETVIRTIS

2021 metai

II-AS KETVIRTIS

 

Direktorė

 

1

3389

3421

3426

Vyriausiasis

specialistas

 

4

1182

1206

1252

VYResnysis

SPECIALISTAS

 

1

955

986

986

Darbininkas

(pagal darbo sutartį)

 

0,5

379

424

417

DARBININKĖ

 (pagal darbo sutartį)

 

0,5

325

321

321

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-09